आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग २ Marathi Sex Story
08-01-2020, 11:58 AM,
#1
आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग २ Marathi Sex Story
सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

माझ्या मित्रांपैकी अजून कोणीच तिथे आलेले नव्हते त्यामुळे मी तसाच एकटा बसून राहिलो. थोड्या वेळाने तिथे दोन अनोळखी मुले आली. साधारण अठरा ते एकोणीस वयाची मुले असतील. ते आले आणि माझ्या शेजारी येऊन गप्पा मारत बसले. माझी त्यांच्याशी ओळख नसल्यामुळे मी काही न बोलता फक्त त्यांच्या गप्पा ऐकत बसलो. त्या दोघांमध्ये सेक्सविषयीच गप्पा चालल्या होत्या. एक म्हणाला,
"काय रे, दाबली की नाही तिला?"
तेव्हा दुसरा म्हणाला,
"नाही रे, ती हातच लावून देत नाही. बोलता बोलता मी तिच्या बगलेपर्यंत हात नेला होता पण तिने लगेच बाजूला सारला आणि उठून गेली. पुढच्या वेळेला बोलता बोलता अचानक तिच्या छातीतच हात घालणार आहे. एकदा तिचे गोळे हातात आले ना, मग लवकर सोडायचेच नाहीत, दाबायला सुरूवात केली की मग येईल जाग्यावर. मग कशी हळू हळू खेटायला येईल बघ."
मग पहिला म्हणाला,
"अरे, तु बोलल्याप्रमाणे मी काल घरी एक प्रयोग केला, पण काही यश आले नाही. मग दुसरा म्हणाला,
"आई झवाड्या, काय झालं?"
पहिला म्हणाला,
"काय झालं, मी सीडी लावणार तेवढयात आई झवली, लाईट गेली."

मग ते हळू आवाजात एकमेकांशी काही तरी बोलू लागले. तेवढ्यात त्यांचा तिसरा मित्र आला. मग पहिला म्हणाला,
"आला बघ, आई झवाड्या. किती वेळा याने आईला चोदलेय? साला नशीबवान आहे, रोज स्वतःच्या आईलाच खसा खसा झवतो."
दुसरा म्हणतो,
"अरे त्याची आई म्हणजे एकदम शेलका माल आहे राव, मी तर तिच्याशी लग्न करायला सुद्धा तयार आहे. काय झवाडी बाई आहे? तिचे आमे, गांड, पुच्ची म्हणजे सोन्याची खाण आहे. अशी आई मिळणे सुद्धा नशीबात असावे लागते. आणि अशा आईला रांडेसारखे झवणे म्हणजे साक्षात स्वर्ग मिळण्यासारखे आहे."
मी त्यांचे बोलणे ऐकून अवाक झालो. तेवढ्यात तिसरा मित्र आला आणि त्यांनी एकमेकांना हस्तांदोलन केले.
दुसरा मित्राने विचारले,
"काय आई झवाड्या, काल रात्री पुच्ची मारली की नाही आईची?"
तर तिसरा म्हणतो,
"मग सोडणार आहे काय? एक दिवस जरी आईला झवलो नाही तर मन शांत होत नाही. काल रात्री बाबा बाहेरगावी गेल्यामुळे आई पूर्णपणे माझ्याच ताब्यात होती."
मला त्यांच्या गप्पा आता चांगल्या वाटू लागल्या होत्या. परंतु मी अनोळखी असल्यामुळे कदाचित ते माझ्यासमोर झवण्याच्या गप्पा मारणार नाहीत म्हणून मी पण नाटक करण्याचे ठरविले. मी माझ्या खिशातून हेडफोन काढला, मोबाईलला लावला आणि कानात घातला. मोबाईलमध्ये कोणतेही संगीत न लावता फक्त गाणी ऐकण्याचे सोंग करू लागलो आणि त्या मित्रांच्या झवाड्या गप्पा कान देवून ऐकू लागलो.
तिसरा मित्र त्यांना खुणेने विचारू लागला की हा शेजारी बसलेला कोण आहे?
त्यावर पहिला म्हणाला,
"असेल कोणीतरी, आपल्याला काय करायचेय? बसलाय गाणी ऐकत. बहुदा त्याला आपली भाषा कळत नाही असं वाटतंय."
हे ऐकून मी खूष झालो.
त्याने मला हात लावून विचारले,
"तुझे नांव काय आहे?"
मी पण मला मराठी कळत नसल्याचे नाटक केले, कानातला हेडफोन काढला आणि बोललो,
"क्या बात है?"
हे ऐकून त्यांनी माझ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या गप्पा चालू केल्या. मी पुन्हा कानात हेडफोन घातला आणि त्यांच्या झवाड्या गप्पा ऐकू लागलो.
पहिला म्हणाला,
"मग काल किती वेळा झवला आईला? "
अरे काय झालं, असे म्हणून तो आपली कालची सगळी कहाणी सांगू लागला.
"तुम्हाला तर माहितीच आहे की मी गेले दोन महिन्यांपासून आईला पटवलेले आहे आणि साधारण दररोज एकदा तरी तिची पुच्ची मारतोच. काल मी लवकरच शाळेतून घरी गेलो होतो कारण रोज संध्याकाळी बाबा पाच वाजेपर्यंत घरी येतात आणि एकदा बाबा आले की मला आईच्या जवळ सुद्धा जाता येत नाही. फक्त तिच्याशी बोलतो एवढेच. संध्याकाळी पाच नंतर बाबा तिच्यावर सारखे काही ना काही कारण करून लगड करत असतात आणि दाबत असतात. रात्री जेवण झालं की लवकरच त्यांचा खेळ चालू होतो. मग रात्री उशीरापर्यंत झवत राहतात आणि मग नागडेच एकमेकांच्या मिठीत झोपी जातात.
दुसरा मित्र लगेच बोलला,
"का रे हे तुला कसे सगळे माहित झाले?"
मग तो म्हणाला,
"कसे म्हणजे? आईनेच, झवाडीने मला सगळे सांगितले."
दुसरा म्हणाला,
"काय रे? तू तिला बाबा नसतांना काय म्हणतो?"
तो म्हणाला,
"राणी, झवाडी."
पहिला म्हणाला,
"बरं ते जाऊ दे, काल काय झालं ते सांग."
मग त्याने परत सांगायला सुरूवात केली.
"मी घरी लवकर गेल्यावर नेहमीप्रमाणे सरळ आईकडे गेलो. कारण रोज घरी गेलो की पहिले आईच्या ओठांचे जोरजोरात मुके घेतो आणि तिचे आमे दाबतो व नंतर जेवण झाल्यावर तिला बाबांच्या पलंगावर नेवून उघडी करून खसा खसा झवतो."
त्याचे बोलणे ऐकून माझा लंड ताठ व्हायला लागला होता.
तो पुढे म्हणाला,
"मग आईकडे गेल्यावर मी तिला मिठीत घेतले आणि दाबत दाबत तीचे मुके घेऊ लागलो.
मी म्हणालो,
"आई आज मला काही भूक नाहीये. मी बाहेर थोडं खावून आलेलो आहे त्यामुळे आपण आताच आत जावून झवू"
असं म्हणून मी तिच्यावर पोटावर माझे तोंड फिरवू लागलो. तिने मला वर खेचले आणि म्हणाली की "अरे आता नाही, आज तुझे बाबा बाहेरगावी गेलेले आहेत. त्यामुळे तू बाजारात जा आणि भाजीपाला घेऊन ये. मग रात्री जेवणानंतर तुला काय झवायचेय तेवढे झव मला. रात्रभर माझ्या गांडीत तोंड घालून झोपला तरी चालेल. आज तुला कुणाचीही भीती नाही."
आईचे हे बोलणे ऐकून मला आभाळ ठेंगणे झाल्यासारखे वाटले. कधी एकदा रात्र होते आणि मी आईला माझ्या मिठीत घेतोय असं झालं होतं. आज पूर्ण रात्रभर आईला झवत रहायचे असा मी निर्धार केला.
मी मनातल्या मनात विचार करत होतो की हा माणूस कसा काय आपल्या आईविषयी असे बोलू शकतो. आणि आपल्याच आईला कसा काय झवू शकतो. आई मुलाचे काही नाते आहे की नाही? परंतु गप्पा झवण्याच्या असल्यामुळे मला त्या खूप ऐकाव्याशा वाटत होत्या.
त्यावर तो म्हणाला की,
"मग काय मी पुन्हा एकदा आईचा मोठ्ठा मुका घेतला आणि तिचा एक आमा दाबला व भाजी आणायला गेलो."
भाजी घेऊन आल्यावर आईने स्वयंपाक केला आणि रात्री आम्ही जेवण करून घराचे दार बंद केले.
आईने बाबांना एकदा फोन लावला. तेंव्हा बाबांचा प्रवास चालू होता व ते उद्या सकाळी परगावी पाहोचतील आणि रात्री उशीरा घरी येतील असे त्यांनी सांगितले. हे ऐकून मी तर उडीच मारली आणि आईला पाठीमागून मिठी मारली आणि तिथेच तिला दाबू लागलो. तिने मला दूर केले आणि "आत जावून झवू" असे म्हणाली.
मग आम्ही दोघेही आतमध्ये गेलो.
मी म्हणालो,
"आई आज मी तुला रात्रभर झवत राहणार आहे."
ती म्हणाली, "झव रे झव. बघू तुझ्यात किती दम आहे."
असे म्हणून ती कपडे काढू लागली.
मी लगेच तिला खुणावले की मीच तुझी कपडे काढणार.
मग हळू हळू एक एक करून मी आईला पूर्णपणे नागडी केली आणि तिच्यावर स्वार झालो. आईचे मोठ मोठे स्तन मनसोक्त दाबून घेतले आणि मग माझा ताठर लंड तिच्या पुच्चीत घुसवला. पंधरा ते वीस मिनिटे सलग झवाझवी केली आणि तिच्या पुच्चीत पाणी सोडले. त्यानंतर तसेच आम्ही एकमेकांच्या मिठीत नागडेच पडून राहिलो. काल रात्री तीन ते चार वेळा आईला भरपूर झवलो आणि लंड शांत केला.
त्यावर पहिला मित्र बोलला,
"तुझी मजा आहे राव, घरच्या घरी दररोज झवायची सोय आहे तुझी."
त्यावर दुसरा मित्र म्हणाला,
"पण तू हे सांग, आईला सुरूवातीला पटवले कसे तू? तिला कसे राजी केले तुझ्याबरोबर झवायला?"
मग तो सांगू लागला,
"असे कसे असते? कोणत्याही बाईला पुरूषाचा लंड हवाहवासा वाटतो. मग तो तिचा नवरा असो, दीर असो, मित्र असो किंवा स्वतःचा मुलगा. एकदा का बाईने आपला सोटा पाहिला की झाले काम. मी पण तेच केले.
वेगवेगळ्या झवाड्या पुस्तकांतल्या प्रणय कथा वाचून माझे मन माझ्या स्वतःच्या आईकडे आकर्षित झाले. झवण्यासाठी इतर मार्ग अवलंबण्यापेक्षा सर्वात सुरक्षित आणि सोपा मार्ग म्हणजे 'आई'. रांडबाजारात जावून शारीरिक रोग होण्यापेक्षा, त्याचप्रमाणे पैशाचीही नासाडी करण्यापेक्षा आपल्याच आईबरोबर शारीरीक संबंध ठेवले तर काय वाईट असा मी पण विचार केला. तशी माझी आईपण काही कमी नखरेल नाही हे तुम्हाला माहिती आहे.
मग मी एक शक्कल लढविली. मला काही तरी त्वचा रोग झालेला आहे असे भासवून संपूर्ण शरीराला रात्री एक मलम लावण्याचा प्रकार चालू केला. त्यासाठी आई मला मदत करायला तयार होती पण मीच नाही म्हणायचो आणि स्वतःच संपूर्ण शरीरावर मलम लावायचो. मलम लावला की माझ्या रूममध्ये झोपायला जायचो आणि सगळा मलम पूसून टाकायचो व तसाच नागडा पांघरूण घेऊन झोपायचो.
सकाळी आई माझ्या रूममध्ये उठवायला आली की मी झोपेचे सोंग घेवून तसाच पडून रहायचो मग ती माझे पांघरूण काढायची व थक्क व्हायची. कारण मी पूर्णपणे नागडा असायचो आणि माझा भला मोठा ताठ झालेला लंड तिच्या नजरेस पडायचा. माझे पूर्ण नागडे शरीर पाहून तिला खूप बरे वाटायचे. मग ती पांघरूण काढून, घडी घालून ठेवायची आणि "लवकर उठ" असे म्हणून निघून जायची.
एक दोन दिवस ती असेच पांघरूण काढून जात असे. नंतर काही दिवस ती माझे पांघरूण काढायची व तिथेच माझे नग्न शरीर, ताठर झालेला लंड न्याहाळीत बसायची. मग मी थोडी हालचाल केली की लगेच उठायची आणि बाहेर निघून जायची. आई माझ्या लंडाकडे हळू हळू आकर्षित होऊ लागली होती याची मला जाणीव व्हायला लागली. आणि मी पण जमेल तेवढे झोपण्याचे नाटक करून आईला माझा लंड दाखवत असे. ती पण रोज न चुकता सकाळी माझ्या बेडरूममध्ये येवून लंडाचे दर्शन घेऊन जायची. तिला माझ्या लंडाचे वेड लागले होते. ती पागल झाली होती पण याची मला जास्त कल्पना नव्हती.
एक दिवस असेच रोजच्या प्रमाणे मी नागडाच पडलेलो होतो आणि आई माझे पांघरूण काढता काढता माझा लंड न्याहाळत बसली. तेवढ्यात घरातील वीज गेली आणि माझ्या बेडरूमध्ये संपूर्ण अंधार झाला. अंधार झाल्यामुळे मी लगेच डोळे उघडले व थोडी हालचाल केली. परंतु दरवाजाचा काही आवाज आलेला नव्हता त्यामुळे आई अजून रूममध्येच आहे याची खात्री पटली म्हणून आता ही संधी परत मिळणार नाही असे समजून आईला मिठीत घ्यावे असे ठरविले, पण धाडस होत नव्हते. आईकडून कोणत्याही प्रकारची हालचाल किंवा आवाज येत नव्हता त्यामुळे काय करायचे हा प्रश्न पडला.
वेळ वाया घालून चालणार नाही, अशी संधी पुन्हा पुन्हा येणार नाही म्हणून या सुवर्णसंधीच फायदा घेतला नाही तर आपल्या सारखा मुर्ख आपणच असा विचार केला आणि आईला आपल्या अंगावर ओढायचे ठरविले. मी हळूच माझे डोके उचलून उठण्याचा प्रयत्न केला परंतु माझे पांघरूण कुठेतरी अडकल्याचे मला जाणवले. मला खात्री पटली की आई अजून माझ्या पलंगावरच बसलेली आहे आणि कदाचित तिच्या खालीच ढुंगाणाखालीच माझे पांघरूण अडकलेले आहे.
माझी थोडी हालचाल चाललेली आहे असे समजल्यावर ती पण थोडी हालली आणि माझे पांघरूण खुले झाले. मला वाटले की आता सगळा कार्यक्रम फसला, आई परत बाहेर निघून चालली आहे. ही सुवर्णसंधी आपल्या वेडेपणामुळे हातातून गेली आहे आणि आता पश्चाताप करायची वेळ आली. परंतु लगेच मनात विचार आला की अजून ती दरवाजापर्यंत पोहोचलेली नसेल आणि ती बाहेर जायच्या आतच आपण तीला ओढली तर? असे ठरवून मी तात्काळ उठायला लागलो. तेवढ्यात माझ्या लंडावर कसलेतरी जड वजन पडल्यासारखे वाटले. अंधार असल्यामुळे काहीच कळत नव्हते. मी थोडे माझे ढुंगण हालवण्याचा प्रयत्न केला तर मला जाणवले की माझा लंड कोणीतरी हातात पकडला होता.
मी एकदम घाबरलो आणि पुढच्याच क्षणाला आनंदीत झालो कारण माझ्या आईनेच माझा ताठर लंड आपल्या मुठीत धरला होता. माझी खात्री पटल्यावर मी तसाच परत खाली पडून राहिलो आणि मनातल्या मनात देवाचे खूप आभार मानले. कारण काही क्षणांपूर्वी मीच पुढाकार घेऊन स्वतःच्या आईला आपल्या नागड्या अंगावर ओढणार होतो. कदाचित माझ्या हातूनच असे पाप झाले असते. परंतू माझ्या आधीच काही क्षण आईने स्वत: पुढाकार घेऊन माझे लिंग आपल्या मुठीत धरले होते त्यामुळे मला खूप आनंद झाला होता. आईला कदाचित कळले होते की मी जागा झालेलो आहे आणि आता उठून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करेल, म्हणून ती लगेच हाताने हळू हळू माझा ताठर लंड मागे पुढे करू लागली.
आईच्या सुखद, मऊ आणि मुलायम स्पर्शाने माझा लंड अधिकच कडक आणि मोठा होऊ लागला. आईच्या ते लक्ष्यात आले आणि ती आणखी जोरजोराने हाताने लंड हालवू लागली. तीचीही खात्री पटली होती की मी आता जागा झालेलो आहे आणि मलाही माझा लंड हालवणं बरं वाटत आहे.
थोडा वेळ असेच हाताने लंड हालवत हालवत तीने एकदम माझ्या लंडावर तिचे तोंड ठेवले आणि भसकन सगळा लंड तोंडात घेतला. मी तर पार चेकाळूनच गेलो होतो. माझ्या मनांत नुसत्या उकळ्या फुटत होत्या. छातीत जोरजोरात धडधड चालू होती आणि स्वर्गसुखाचा अनुभव येत होता. ती तोंडाने माझा लंड चोखत होती आणि आत बाहेर करत होती. हळूहळू तीचा लंड चोखण्याचा वेग वाढत होता आणि माझ्या जीवाची उलघाल होत होती. शेवटी मला काय करावे कळेनासे झाले. मला काही रहावेले नाही आणि मी सरळ तिला माझ्या अंगावर ओढले. आई गडबडून गेली आणि माझ्या तावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न किंवा नाटक करू लागली. माझ्या लक्ष्यात आले होते की जरी मी तिला सोडले तरी ती काही जाणार नाही. आता ती पूर्णपणे पेटलेली आहे आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत घेतल्याशिवाय ती शांत बसणार नाही.
खोलीमध्ये पूर्णपणे अंधार असल्या कारणाने मी पण न लाजता तिला मिठीत घेऊन दाबू लागलो, चोळू लागलो. आईचे ओठ खूप मऊ आणि मुलायम होते. तिच्या बरोबर बोलताना मला नेहमी वाटायचे की सरळ तिला ओढून ओठांचा मुका घ्यावा. आता ती संधी चालून आलेली होती. मी माझ्या ओठांवर तिचे ओठ दाबले आणि जोरात मुका घेतला. तशी ती चरकन बिथरली आणि माझे पण मुके घ्यायला लागली. असं वाटत होतं की तिच्या तोंडातून तोंड काढूच नये. तिलाही माझ्या तोंडातून तोंड काढावेसे वाटत नव्हते, परंतु पहिलीच वेळ असल्यामुळे तिला जबरदस्ती करता येत नव्हती. आम्ही त्यावेळी जरी एकमेकांशी बोलत नव्हतो, एकमेकांकडे अंधारामुळे पाहू शकत नव्हतो, तरी पण माझ्या मनांत काय आहे आणि आईच्या मनांत काय आहे हे एकमेकांना पक्के कळले होते.
नंतर तिनेच पुढाकार घेवून हळूच तिचा गाउन खालून वर खेचला आणि चड्डी खाली सरकवली. परंतु आईने तिचा गाउन पूर्ण काढला नव्हता त्यामुळे तीचे आमे चोखण्याची संधी मिळत नव्हती. फक्त हातानेच दाबून, चोळून आनंद घेत होतो. गाउन वरती खेचल्यामुळे आणि चड्डी खाली सारल्यामुळे आईचा कमरेखालील भाग पूर्णपणे उघडा झाला होता आणि ती खाली पूर्ण नागडी झाली होती. मी तीला खाली मांड्यांना किंवा पुच्चीला हात लावण्याचा प्रयत्न केला नाही. परंतु नागडी झाल्यामुळे माझ्या उघड्या लंडावर आणि मांड्यांवर तीच्या नांगड्या मांड्या आणि पुच्चीचा दाब आला होता. त्यामुळे मी खूपच आनंदीत झालो होतो आणि पहिल्यांदाच स्त्रीच्या मांड्या आणि पुच्चीचा स्पर्श माझ्या मांड्या आणि लंडाला होत होता. त्यासारखे सुख आतापर्यंत मला कधीच अनुभवायला मिळाले नव्हते. माझा लंड आईच्या पुच्चीच्या दाबामुळे वळवळ करू लागला होता व कधी एकदा आत जावून पाणी सोडतोय असे झाले होते.
खोलीतील वीज कधीही येवू शकते या भीतीने आई सर्वच गोष्टी जलद गतीने करत होती. त्यामुळे जास्त वेळ वाया न घालवता तीने माझा लंड एका हाताने हळूच तिच्या पुच्चीच्या तोंडाजवळ आणला आणि खापकन आत सरकवला. कारण तीला माहिती होते की जर अचानक वीज आली तर ती माझ्याकडे पाहू शकणार नाही आणि खेळ अर्धवट सोडून बाहेर जावे लागेल. ती वरून जोरजोराने तीची गांड हालवू लागली आणि मी खालून चेकाळू लागलो. माझ्या तोंडातून वेगवेगळे आवाज निघू लागले. पण तिने अंधाराचा पूर्णपणे फायदा घेत झवणे चालू ठेवले, आणि काही वेळाने माझे वीर्य तीच्या पुच्चीत गेले. त्यानंतर एकच मिनीटात ती उठली, चड्डी घातली, गाउन खाली सोडला आणि परत अंधारातच माझा एक मुका घेतला व दरवाजा ओढून निघून गेली.
तिचे व माझे नशीब एवढे बलवत्तर की ती बाहेर गेली आणि लगेच वीज आली व खोली पूर्णपणे प्रकाशमय झाली. जर त्या सकाळी वीज गेली नसती तर पुढील कित्येक दिवस असेच आई माझा लंड न्याहाळीत बसली असती आणि माझेही आईला झवण्याचे स्वप्न लवकर पूर्ण झाले नसते. वीज आली तरी मी तसाच पडून राहिलो होतो कारण आता मला कोणाची भीती राहिली नव्हती. माझे स्वप्न साकार झाले होते. खरं तर त्या सकाळी मी माझ्या आईला झवलो नव्हतो तर माझी आईच मला झवून गेली होती. कारण पूर्णवेळ मीच खाली पडून होतो. आईच माझ्यावर पडून मला झवत होती, मी फक्त तिला साथ देत होतो. कदाचित पहिलीच वेळ असल्यामुळे मलाही तिच्या अंगावर बसून तिला झवायची जबरदस्ती करता आली नाही आणि आईलाही मला तिच्या अंगावर ओढून झवून घेण्याची हिम्मत झाली नसावी.
या प्रकारामुळे मी मात्र पूर्ण भारावून गेलो होतो. ज्यासाठी एवढे दिवस मी प्रयत्न करत होतो तो क्षण आज अनुभवास आला होता. माझा प्रयत्न यशस्वी होईल याची मला खात्री होती परंतु इतक्या लवकर आणि आईच्या बाजूने होईल हे वाटत नव्हते. सकाळी अंधारात झवल्यामुळे आईची आणि माझी नजरानजर होत नव्हती. मी घाबरलेल्या परंतु वेगळयाच मनःस्थितीत होतो तर आई एखादा अपराधी असल्याच्या मनःस्थितीत होती. ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवत नव्हती. माझ्याशी बोलणे सुद्धा बंद झाले होते. थोड्या वेळाने बाबा कामावर निघून गेले व माझ्या मनावरचा तणाव जरा कमी झाला. सकाळी झालेला प्रकार माझ्या डोळयांसमोरून जात नव्हता. सर्व प्रकार जरी अंधारात झाला होता तरी मनातल्या डोळयांनी सर्व पाहिलेले होते, अनुभवलेले होते.
मी जेवण केले. तरीही आई माझ्याकडे पाहत नव्हती व बोलतही नव्हती. कदाचित ही सर्व चूक किंवा प्रकार तिच्यामुळेच झालेला आहे अशी तिची भावना झालेली असावी आणि आपल्या मुलाशीच असे प्रणय चाळे केल्याबद्दल ती स्वतःला दोषी मानत असावी. तिचा अबोला मला काही स्वस्थ बसू देत नव्हता. सकाळी जशी तीने मजा घेतली, तशीच मीही मजा घेतली होती. किंबहुना तिच्यापेक्षा मलाच त्याची जास्त गरज होती आणि राहणार आहे, त्यामुळे मीच पुढाकार घेवून आईचा अबोला घालवण्याचे ठरविले. कारण याचा फायदा पुढे मलाच करून घ्यायचा होता. मी जर दुर्लक्ष केले तर परत आई मला कधीच जवळ करणार नाही आणि माझी घरी झवण्याची सोय कधीच पूर्ण होणार नाही हे मी जाणून होतो. काहीही करून मला आईला रोज झवायचे होते. अशी सुंदर आई सर्वांच्या नशीबात नसते त्याचप्रमाणे तिला निरंतर झवण्यासाठीही भाग्य लागते.
सकाळचे सर्व काम संपवून आई दारामध्ये भिंतीकडे एकटक बघत उभी राहिली होती. तिला माहिती होते की मी आत मध्ये तिच्याकडे पाहत बसलो आहे परंतू माझ्याकडे पाहण्याची आणि बोलण्याची तिची हिम्मत होत नव्हती. मी ही ठरविले की लगेच कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. मी तिथेच सोफ्यावर झोपण्याचे नाटक करत पडून राहिलो. थोड्या वेळाने आई आतल्या खोलीमध्ये गेली पलंगावर अंग टाकून छताकडे बघत पडली होती. हळू हळू तिला केंव्हा झोप लागली कळले नाही आणि काही वेळाने तिच्या घोरण्याचा आवाज मला ऐकू आला. मला तिला त्रास द्यायचा नव्हता पण आता जर तिची समजूत काढली नाही तर ती जास्त मनाला लावून घेईल आणि परत पूर्वस्थितीवर येण्यास खूप वेळ लागेल.
ज्या प्रमाणे जास्त दारू पिल्यावर पुढच्या दिवशी शुद्धीवर येण्यासाठी परत उतारा टाकावा लागतो त्याचप्रमाणे तिच्या मनातील दोष घालवण्यासाठी तसाच प्रयत्न केला पाहिजे असे मला वाटले. काट्यानेच काटा काढायचा असे मी ठरविले. तिच्या खोलीत आता जावून अचानक तिला कोणतीही संधी न देता खसा खसा झवायचे म्हणजे तिच्या मनातील पाप किंवा द्वेष निघून जाण्यास मदत होईल असे मला वाटले.
ठरल्याप्रमाणे मी घराचा मुख्य दरवाजा तसेच सर्व खिडक्या आतून बंद केल्या. पडदे लावले आणि वीजेचे मुख्य बटन बंद केले. त्यामुळे संपूर्ण घरात अंधारच अंधार झाला. दुपारी दोन वाजलेले असतानाही घरात रात्र असल्यासारखे वाटत होते. आई झोपलेली असल्यामुळे तिला काही याची कल्पना नव्हती. तिला जास्त वेळ द्यायचा नाही असे ठरविल्यामुळे मी अंगात फक्त बनियन ठेवला. पायजमा आणि अंडरवियर पण काढून टाकली. मी कमरेखाली पूर्णपणे नागडा होतो. ठरविले होते की आईला इतके जोरजोराने झवायचे की तिला काहीही बोलण्यासाठी किंवा हालचाल करण्यासाठी सुद्धा वेळ द्यायचा नाही. ज्याप्रमाणे ती सकाळी मला झवून गेली त्याचप्रमाणे मी ही आता तिला झवून येणार होतो.
मी तिच्या खोलीत प्रवेश केला तर सगळीकडे अंधार होता. त्यामुळे ती नक्की कुठे आहे हे कळेना. परंतु थोडा पुढे गेल्यावर पलंगाच्या आधाराने मी तिच्याजवळ गेलो आणि सरळ तिचा गाउन वर केला. तेवढ्यात तिला जाग आली आणि तिने मला बाजूला फेकले. मी ही ठरविले होते की आता काहीही न बोलता आपले कार्य चालू ठेवायचे. मी परत तिचा गाउन वरती केला आणि तिची चड्डी सटकन खाली खेचली. घाईगडबडीमध्ये आईची चड्डी फाटली आणि तिची पुच्ची पुर्णपणे मोकळी झाली. अंधार असल्यामुळे इकडे तिकडे न बघता आणि अधिक वेळ वाया न घालवता मी तिचे दोन्ही पाय दोन्ही बाजूंना फाकवले आणि तिच्या दोन्ही मांड्यांना घट्ट धरून तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड दाबून ठेवले. मी तिच्या दोन्ही मांड्या जोराने दाबून ठेवल्यामुळे तिला हालचाल करणे अवघड होऊ लागले. मी मात्र तिची पुच्ची माझ्या तोंडाने जोरात दाबून धरली होती. पहिल्यांदाच तोंड आणि पुच्चीचा सामना झाल्यामुळे मला अत्यानंद होत होता. मी हळूहळू जिभेने तिची पुच्ची चाटू लागलो. जस जसा मी जिभेचा वेग वाढवत होतो तशी तशी आईच्या मांड्यांवरील माझी पकड कमी होत चालली होती. काही वेळाने मी जोरजोरात आईच्या पुच्चीवर माझे तोंड मारू लागलो, परिणामी आईच्या मांड्या मोकळ्या झाल्या. परंतु आई विरोध करण्याऐवजी तिच्या मांड्या खालीवर हालवत माझ्या तोंडाच्या ठोश्यांची मजा घेऊ लागली.
तिच्या तोंडातून वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज निघू लागले. जणूकाही माझ्या गाण्याला साद देत होती. मला कळून चुकले की आई तापलेली आहे आणि तिच्याकडून आता कोणताही विरोध होणार नाही. मी हळूच माझे तोंड बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु आईने लगेच माझे केस धरले व परत तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड दाबले. पण मी तसाच वरती सरकलो. तिचा गाउन अजून वरती मानेपर्यंत नेला आणि तिचे स्तन मोकळे केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे म्हणजे तिने ब्रा घातलेला नव्हता त्यामुळे मी लगेच तिचे एका स्तनाचे बोंड तोंडात धरून चोखू लागलो आणि दूसरा स्तन हाताने दाबू लागलो. खाली माझा तापलेला बांबू फडफड करत होता. तसाच मी तो आईच्या पुच्चीत खसकन खुपसला आणि जोरजोराने आत बाहेर करू लागलो. आई आता मला पूर्णपूणे साथ देत होती. माझाही आत्मविश्वास द्विगुणीत झाला होता. मी जोरजोराने फटके मारत होतो. आई पण मोठ मोठे आवाज करत विव्हळत होती. दहा पंधरा मिनीटे तसेच खसाखस खसाखस झवून मी अखेर आईला पाणी पाजले आणि जवळ जवळ पुढील दहा मिनीटे तिच्या नागड्या अंगावर पडून राहिलो.
नंतर थोड्या वेळाने तिने हळूच मला बाजूला केले आणि कानात विचारले.
"अंधार का झाला आहे?"
त्यावर मी म्हणालो,
"जसे तू मला सकाळी येवून अंधारात झवून गेलीस, तसेच मी ही तुला अंधारातच झवण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे घरातील सर्व दरवाजे आणि खिडक्या बंद केल्या, पडदे लावले आणि लाईट बंद केली होती."
मग मी उठून लाईट चालू केली आणि आईच्या कुशीत येवून पडलो.
आई म्हणाली,
"खरंच, सकाळच्या प्रकारामुळे मी खूपच निराश झाले होते. काय करावे मला कळत नव्हते. दररोज तुझे ताठ लिंग पाहून मला मात्र राहवत नव्हतं. एकदा तरी ते तोंडात घ्यावं असं वाटत होतं. खरंतर मी फक्त तुझा लंड चोखून लगेच बाहेर जाणार होते, परंतु तु मला तुझ्याकडे ओढले आणि दाबू लागला त्यामुळे मला ते सहन झाले नाही आणि मी तुला झवले. खरं तर मला या मार्गाला जायचं नव्हतं. परंतु शरीरसुखासाठी सर्व गोष्टी माफ असतात. प्लीज मला माफ कर."
मी बोललो,
"आई माफी काय मागतेस, खरं तर मीच तुझी माफी मागायला पाहिजे. स्वतःच्या आईला झवायला मी मागे पुढे पाहिले नाही. मला कोणत्याही प्रकारचा त्वचा रोग किंवा काहीही झालेले नव्हते. केवळ तुला मिळविण्यासाठी आणि एक ना एक दिवस झवण्यासाठीच एवढी धडपड चालू होती. पण जावू दे. या निमित्ताने का होईना आपण एकमेकांजवळ आलो आणि त्यामुळे दोघांचेही भले झाले."
असे बोलून आता पूर्ण प्रकाशात मी पुन्हा आईच्या ओठांवर ओठ ठेवले आणि तिला मिठीत घेतले. त्या दिवशी बाबा येईपर्यंत आम्ही एकमेकांना खूप झवलो. पूर्ण दिवसभर नागडेच होतो घरामध्ये. दरवाजे, खिडक्या बंदच होत्या. तो दिवस म्हणजे माझी मधुचंद्राची रात्रच होती.
तेव्हापासून आज तागायत जवळ जवळ मी रोजच माझ्या आईला झवत आहे. माझ्यापेक्षा आईची जास्त मजा व हालसुद्धा आहेत कारण दिवसभर मी झवतो आणि रात्रभर बाबा झवतात. काय करायचं बिच्यारीनं?"
असं बोलून तो मोठमोठ्याने हसू लागला. हे ऐकून ते सर्वच मित्र मोठमोठ्याने हसू लागले.
परंतु मला मात्र काही हसू येत नव्हते. माझ्या मनांत वेगळेच काहूर माजण्यास सुरूवात झाली होती. त्यांच्या गप्पांमधील आईझवाड्या, आईघाल्या, मदरचोद हे शब्द माझ्या कानावर सारखे आदळू लागले. बागेमध्ये पाहिलेले आई व मुलाचे प्रणय चाळे आणि त्यानंतर तीन नंबरच्या मित्राची संपूर्ण कथा ऐकून मी पूर्णपणे कोलमडलो होतो. माझं मन निस्तब्ध झालं होतं. आई-मुलासारख्या पवित्र नात्याला काळीमा फासणारे प्रकार अनुभवल्यामुळे मी खूप निराश झालो होतो. आईबद्दल असा विचार करणे सुद्धा मला पाप वाटत होते.
शेवटी भरल्या अंतःकरणाने मी पुन्हा घरी माघारी फिरलो. रांडबाजारात जाण्याचा, वेश्यांना झवण्याचा विचारही हळू हळू माझ्या मनातून कमी होऊ लागला होता. तिसरा मित्र बोलल्याप्रमाणे रांडबाजारात जाऊन उगीच एखादा लैंगिक आजार ओढवून घेण्यापेक्षा झवण्याचा दुसरा एखाद्या पर्यायाचा विचार करण्याची आवश्यकता मला वाटू लागली. तेवढ्यात रात्री घडलेला प्रकार माझ्या डोळ्यांसमोर आला. त्या तीन नंबरच्या मित्राच्या आईप्रमाणेच माझ्याही आईने रात्री माझे ताठर लिंग पाहिलेले असावे. परंतु मी त्याच्यासारखा पूर्णपणे नागडा नव्हतो त्यामुळे कदाचित तिचे लक्षही गेले नसेल त्याच्याकडे. असा विचार करून मी तो विषय तेथेच सोडून दिला.
क्रमश:
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  बहिणीच्या गांडीची मजा 0 4,950 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  कोवळ्या शेजारणीला जवले 0 3,617 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  आंटीने दक्षाला ठोकवले 0 2,019 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  मोठ्या भावाने माझी सील तोडली 0 2,850 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  चुलत बहिणीचे कामुक शरीर 0 1,394 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  चाची चे होट शरीर 0 1,343 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  माझी आणि माझ्या रांड बायकोची जवाजवी 0 2,143 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  बायकोला बॉस कडून ठोकून घेतले 0 2,380 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  भावाच्या मित्राने भोसडा बनवला 0 1,552 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  पायल आंटीची जवाजवी 0 1,544 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:Users browsing this thread: 4 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.


mulachi 14 Varasha XXNX SEX Marathi sexstories वैलमाससुर जी ने आज सही लिटा के मेरी चुत मे लड घुसाया बिएफ xxxwoman ka garbh kaise rukata hai xxxचुची को दीखानाxxxcom story's bachpan me patake choda aunty ko 2019NIDHHI AGERWAL NAKED SAXE FOTO OF SAX BABA NET.COMsekas kartana dhkke marneजवान bhavi lafing और fuking देसी .comअन्तर्वासना कहानी होली पर भाभी ने मुझे बाथ टब में नंगा करके नहलाया Xnx.सलवार सूट वाली लडकी लाली लगा केFul free desi xxx neeta slipar bas sex.Com Antravsna video shbita Bhabhi Gandi Gali chodaidipati sharma sex .comssuth Indian naked xxxxxxxxxsexbabagaandPorn kamuk yum kahani with photochaudaidesiबुलिया का राधो काxxxगाङ मे घूसने वालि सेकसी बिऐफyumdesistoriesmushi chi puchchi dekhi sex storyChhotu Chhotu Chhed xxxbfAnanya sukhe nude तुझी बहीन झवलीऐशवरया अभि कि सेकस इमेजThamalaxxxMummy ki gehri nabhi ki chudaixxx photo साइना नेहवाल sex baba.sali ko bivi samazkar coda video sexdesixnxxnet, aunty, chut mein ungli dalna sex, bathroomसेकसि काहनि याँpapa ka adha land ghusa tab bolixvideos2 ling ki malish tel se bhabhi ne kari indian hindiindian Daughter in law chut me lund xbomboअम्मी की पाकीज़ा बुर में मोटा लंडxxxmere sapano ki ranixxnx. हसिना ने हथो से चुसवयाबेटा हम चोद ले फिर तुमसे भी चुद जायेगीगन्ने के खेत में बनी सेक्सी बफ वीडियो चालू कीजिये छोटे छोटेMarathi gokuldham madhe zavazavi kathaسکس عکسهای سکسیnasha scenessexy video dawnlod karnewala kapna kholkepatni paraya mard may intrest lati hayshilpa kaku porn vedioबस करो मादरचोदों और कितना चोदोगे चुद रण्डीpativarta maa ki chudai kiब्लाउज मेसे नीकले हुवे मम्मे कि फोटो16 sal Ki Chhori se sex Karta Hua dikhao aur 12 inch ka land batao dikhao uske sath seal todte hueदिगांगना कि Sex baba nude xxx buabhi dewar kichanme/Thread-bhabhi-ki-chudai-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BE?page=1Pooja ki suhagrat me chudai kahani-threadsamudare xxx hd potosसाउथ हिरोइनो किxxxआंड और लंडके पास पसिना आता है और खुजाता है ईलाज बताएchudase पूर्व ne मुझ्े ptakar apne chut chudaeकेवल दर्द भरी चुदाई की कहानियाँदिपु कि चुत दिखायेSurat setani sex karwa ke paise deti contact numberpaisav karti hui ourat hd xxsote huechuchi dabaya andhere me kahanichai me bulaker sexxबहकने लगी ताबड़तोड़ चुदाईFudi katane kaism ki hoti hai in ka photo Sex story saree pehnayababa sex ganne ki mithas.comमेरी चूत बड़ी चौड़ी हो गयी.दीदी की गांड की दरार में थूक लगाया हिंदी सेक्स स्टोरीसेकषी बि एफ हिनदि आबाज भी हिनदि मेxxxbafidnWww.bhabi ko malam lagai saree me sex story hindichamkta chut porn imegeLand chut Fuck pudi Mai maza chotluwww.wi fi ke chakkar mein behen ko chodabahu sote jabrdasti sasur ne god land khada pe betya kahani xxxbfजान अपना जिस्म गैर मर्दों को दिखायो सेक्स स्टोरीजहिदी Sexy पहेलियाActers sexbabanudu photovarshini sounderajan sex potos साहूकार कि बिबि कि चूदाई कि कkali ghani jhante bali chut hai merimaa bani rakil newsexstory.comक्स्क्स्क्स रप सेक्स्य वेदिओbig xxx hinda sex video chudai chut fhadnapetticoat phankar mard hast maithun wale videosHot sote hue anty xxxstorryदीदी की कुवाँरी बुर फाड के भोँसडा बना दिया अँतरवासनाashleel kahania.chaska masoom ladki kaबाय चि झवाझवि यानि Xxxवो मादरचोद चोदता रहा में चुड़वाती रही