Marathi Sex Stories नंदा काकी
07-07-2020, 01:58 AM,
#1
Marathi Sex Stories नंदा काकी
Marathi Sex Stories नंदा काकी

साधारण मी ८-९ वर्षांचा असेन तेव्हा नंदिनी उर्फ नंदा लग्न होऊन आमच्या घरी आली. तसे पाहिलं तर ती काही माझी सख्ख्या चुलत्याची बायको नाही तर चुलत चुलत्याची ! पण सख्खी किंवा चुलत कशी का असेना चुलती तर होती ! लग्नाच्या वेळी तिचे वय असेल १८-१९ च्या आसपास. तसं पाहीलं तर माझा चुलत चुलता हा गावीच रहात होता. तिकडेच तो एका सरकरी कार्यालयात अधिकारी म्हणून कार्यरत होता. त्यामुळे नंदा देखील गावीच असायची. आमची भेट हि सणासुदीला म्हणजे या उन्हाळ्यात ते त्या उन्हाळ्यात अशी घडायची. साधारणतः एक पद्धत आहे कि, मामा – मामी जितके जवळचे तितकेच चुलता – चुलती दूरचे ! याचे कारण काय महिती नाही पण मामला एकेरी नावाने सर्वजन हाका मारतात पण चुलत्याला ..? बिलकुल नाही ! जनरीत अशी का आहे माहिती नाही पण याचा प्रभाव नात्यावर निश्चित पडतो. मामा-मामी जितक्या मोकळेपणाने भाच्यांशी वागतात तितका मोकळेपणा चुलता-चुलती मध्ये अजिबात नसतो असा माझा तरी अनुभव आहे. याला सुनंदा देखील अपवाद ठरली नाही. लग्न झाल्यावर नव्याचे नऊ दिवस म्हणतात त्याप्रमाणे ती सर्वांशी मिळून मिसळून वागली. पण पुढच्या वर्षी जेव्हा आम्ही गावी गेलो तेव्हा ती मुरलेली दिसली. वागण्यात एकप्रकारचा ताठपणा आला होता. घरातल्या मोठ्यांशीच नाही तर आमच्याशी वागताना देखील ती थोडी ताठ्यानेच वागे. परिणामी आम्ही तिच्यापासून चार काय चाळीस हात लांब राहायचो ! त्यामुळे तिच्याशी त्या वयात माझा फारसा काही संबंध असा आलाच नाही. पुढे जवळपास १५ वर्षे उलटली. मी २५ मध्ये आलो. ती ३५ पार करून गेली. या प्रवासात तिने ३ मुलांना जन्मही दिला ! गावी गेलो तर ती दिसायची पण फारशी काही बोलायची नाही. अलीकडे मात्र तिच्या वर्तनात फारच बदल झालेला दिसून येत होता. नंदा तशी दिसायला फार सुंदर, गोरीगोमटी होती अशातला भाग नव्हता. तशी दिसायला सर्वसाधारण, रंगाने फारच सावळी पण काळी नव्हे ! अंगाने, लग्नाच्या वेळी एकदम सुकडी, पण पंधरा वर्षांचा संसार व ३ मुले यांमुळे आता सर्वांगाने भरलेली…बहरलेली !! बहरलेली यासाठी कि, आधी तिच्या छातीवर गोळे आहेत कि नाही हेच समजायचं नाही पण आता…आता तिच्या छातीचा विस्तार नजरेत मावत नव्हता..तिच्या छातीवरील ते उभार पर्वत शिखरांसारखे नजरेत भरत होते. हि किमया तिच्या नवऱ्याची कि ब्राची हे मात्र समजायला मार्ग नव्हता. त्याशिवाय छातीला घट्ट बसणारा ब्लाउजही उभारांच्या साईजवर प्रकाश टाकत होताच ! दंडाला घट्ट बसणारा ब्लाउज पाहून तसा अंदाज लावू नये, कारण आत ब्रा सोबत आणखी काही माल भरला असल्यास काय घ्या ? ३ मुले झाल्यामुळे पोटावर थोडा परिणाम होणे अपेक्षित आणि रास्त आहेच, पण २-३ तीन घड्या सोडल्या तर फार काही नाही व पोटही काही जास्त दिसत नव्हते. त्याहून पुढचा भाग म्हणजे पार्श्वभाग ! तिच्या नितंबाचा घेर मध्यम असा होता, पुष्ट व घट्ट असे ते दिसत तर होते. चालीत एकप्रकारे डौलदारपणा असल्याने चालताना तिच्या नितंबाची होणारी हालचाल मोठी आकर्षक दिसायची. ती चालायला लागली कि असे वाटायचे हिच्या पायांत किंवा पार्श्वभागात स्प्रिंग बसवली आहे. एकप्रकारे उडत्या चालीची हि बाई होती ! त्यामुळेच तिच्या नितंबाविषयी इतके लिहू शकलो, कारण असे नितंब पाहण्यात पण एक मजा असते !! नेहमीचा वेश साडी, ब्लाउज असल्याने मांड्यांची कल्पना येणे तसे अवघडच पण कधी मंदी घालून बसल्यावर पाहीलं तर सहज लक्षात येत होतं कि मांड्यांमध्ये बराच घट्टपणा आहे. एकूण नंदा सर्वांगाने अशी बहरलेली होती..सुटलेली नव्हती ! तिच्या वागण्यात बदल घडून आला होता असे मही म्हटले, त्याचे कारण असे कि, अलीकडे तिच्याबद्दल बरेच काही ऐकायला मिळत होते. दिसायला साधारण असणाऱ्या मुली, बायका हमखास ब्युटीपार्लरचा आश्रय घेतात. गावाकडे तर याचे पेवंच फुटलेले. नंदा देखील याला अपवाद कशी असेल ! आपल्या उठून न दिसणाऱ्या सौंदर्याला झळाळी यावी यासाठी भुवया बारीक करणे, ओठांवरील, गालावरील केसांची अस्पष्ट लव नष्ट करणे इ. कामे ती करत होतीच…त्याशिवाय….त्याशिवाय महत्त्वाचा भाग असा कि, आपल्या देहावरील चढ – उतार पाहणाऱ्याच्या नजरेत भरावेत यासाठी बोलताना नेहमी न घसरलेला पदर सावरणे, त्याशिवाय चालताना कृत्रिम पद्धतीने नितंबाला झटके देणे इ. हालचाली करून लोकांचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यात ती एक्स्पर्ट बनली होती. अर्थात हि वृत्ती अनेक बायकांमध्ये असते त्यात विशेष असे काही नाही पण नंदाच्या बाबतीत तसे नव्हते. गावातल्या काही मुलांशी, विशेषतः १६-१७ वर्षांच्या मुलांशी तिचे संबंध असल्याची चर्चा होती. त्याशिवाय सख्ख्या सासऱ्याच्या अंगाखालीही ती झोपत असल्याची कुजबुज होती. अर्थात दुसरी बातमी हि फक्त नात्यातील लोकांनाच होती. हि बातमी कानी आली तरी मला विशेष असे काही वाटले नाही. ‘ असू म्हटलं, नाहीतरी म्हाताऱ्याला पण तेवढाच चाळा व तिलादेखील तेवढाच चेंज !’ याहून अधिक मला काहीच असे वाटले नाही. दरम्यान कधीतरी आम्ही गावी गेलो. गावी गेल्यावर एकमेकांच्या घरी येणे – जाणे हे व्हायचेच ! असेच एके दिवशी दुपारी ती घरी आली. त्यावेळी बेडरूममध्ये कॉटवर आई झोपली होती. बाजूलाच माझी सख्खी चुलती बसली होती. आई तिच्याशी बोलत पडली होती. मी आपला एका टोकाला नुसताच बसलो होतो. बाहेर ऊन भरपूर असल्याने मला बाहेर जायचं नव्हतं आणि यांच्या बोलण्यात इंटरेस्टदेखील नव्हता. अशा स्थितीत नंदाचे आगमन झाले. ती आली व कॉटवर बसली. आई आमच्याकडे पाठ करून एका अंगावर झोपली होती. माझी चुलती तिच्या पुढ्यात बसली होती पण खाली पाय सोडून. त्याशिवाय ती आईच्या पायाजवळ बसलेली असल्याने तिचे तोंड जरासे माझ्याकडे होते. नंदा आली व तीसुद्धा आईच्या पायाजवळ व माझ्यासमोर येऊन बसली. आई, नंदा व माझी चुलती बोलत बसल्या. मी आपला मोबाईल घेऊन त्यावर गेम खेळत बसलो. गेम खेळता खेळता सहज माझी नजर वर जायची. त्यावेळी नंदा माझ्याकडे बघायची व उगाचच डोळे मिचकवायची. मला तिच्या या कृत्याचा काही अर्थच समजेना. थोड्या वेळाने माझी चुलती उठून बाहेर गेली. त्यामुळे नंदाला आता मोकळीक मिळाल्यासारखे झाले. बोलताना साडीचा पदर उगाचच हाती घेऊन तो फिरवणे, छातीजवळ न घसरणारा पदर किंचित दूर करून पुन्हासाराल करणे इ. हस्त्क्रिया ती करू लागली. आरंभी मी तिकडे लक्षच दिले नाही पण किती वेळ …? अखेर मीही तारुण्यात पदार्पण केले होतेच आणि स्त्रियांच्या छातीचे मलाही आकर्षण होतेच कि ! मी मग चोरट्या नजरेने तिची छाती बघू लागलो पण कसचे काय ? या खेळात नंदा अतिशय एक्स्पर्ट अशीच होती. २-३ प्रयत्नातच माझी चोरी तिने पकडली. मी चोरून खाली मान घातली तेव्हा तिच्या नजरेत काहीसे खट्याळ असे भाव होते तर चोरी पकडल्याचा आनंद ! काही वेळ असाच गेला. आता खूप वेळाने होणारी व अगदी किंचित स्वरूपात होणारी तिची पदर ढळवण्याची क्रिया वाढीस लागली होती. मध्येच तिने साडीचा पदर डाव्या बाजूने असा वर घेतला कि ब्लाउजला घट्ट चिटकून बसलेला तिचा तो डावा स्तन माझ्या नजरेस पडला. आईची पाठ आमच्याकडे असल्याने आमचा हा खेळ बिनधास्त असा चालला होता. यावेळी मी चोरट्या नजरेने न पाहता धीटपणे तिच्याकडे पहिले. तिचं चेहऱ्यावर काहीतरी विलक्षण असे भाव होते. नजरेत एकप्रकारे आव्हान होते आणि स्वतःच्या देहाचा अभिमानही होता ! मी तिच्याकडे पाहत नजर खाली केली …पण तिच्या डाव्या उरोजावर !! तिच्या स्तनावर नजर माझी रोखली गेली. ब्राच्या आत आवळून बसलेला तिचा तो स्तन मला भरलेल्या, रसाळ अशा मोसंबीची आठवण करून देणारा वाटला !!! काही क्षण असेच गेले. माझी नजर तिच्या छातीवरून हटेना..मी नजरेनेच तिच्या नग्न स्तनांची कल्पना करत होतो..जणू डोळ्यांनी तिला नग्न करून झवत होतो…! माझी हि समाधी पाहून तिला काय झाले माहिती नाही पण तिने आपला स्तन पदराने झाकून घेतला. मी तिच्याकडे जरा रागानेच पाहिले. बरोबर आहे हो, स्पर्श नाही निदान नेत्रसुख तरी माणसाला हवे असते. पण ती हसत होती. मी रागाने उठलो व घरातून बाहेर पडलो. घरातून बाहेर गेलो. मस्तपैकी गावभर फिरलो. गावच्या बायका बघत मन रमवले.
Reply

07-07-2020, 01:59 AM,
#2
RE: Marathi Sex Stories नंदा काकी
Marathi Sex Stories नंदा काकी 2

चहाच्या वेळेस घराकडे पावले वळली. आमच्या घराच्या अलीकडेच काही अंतरावर नंदाचे घर लागत होते. घराच्या दाराज्याला उंबरठा होता. त्यावरच ती बसलेली होती. लांबूनच तिला पाहून मान खाली घालून मी निघालो. मनात म्हटले, ‘ हि बया काय हात लावून द्यायची नाही. तशी पण गावची पोरे व सासऱ्याचा लवडा खाऊन मस्त उताटली आहे. कशाला हिच्या नादाला लागयचं ? नाहीतरी कुठे अशी हि अप्सरा लागून पडली आहे ? बघायला गेलं तर काळी…नाक ना नक्षा !’ मनाशी असे बोलत मी निघालो. तिचे घर जवळ आले तशी मनाला एक अनामिक हुरहूर लागली होती. चोरट्या पावलांनी तिच्याबद्दलचे सुप्त आकर्षण मनात आले होतेच. त्यामुळे तिने मला हाक मारावी व घरी बोलवावे असे आले होते. तिच्या घराजवळ आलो….दारासमोरून गेलो….चालण्याचा वेग मुद्दाम कमी केलेला होता ..पण दरवाजा ओलांडून पुढे गेलो तरी तिने काही आवाज दिला नाही…एकप्रकारे विषण्ण मनःस्थितीत मी पुढे सटकलो. काही पावलं पुढे आलो. आता मुद्दामहून मला चालण्याचा वेग कमी करण्याची गरज नव्हती. अपेक्षा भंग झाल्याने तो आपोआपच कमी झालेला होता. दुसऱ्या दिवशी दुपारी ती परत आली. बरच वेळ बसली. मी यावेळी ठरून तिच्याकडेच बघत होतो. तिचा चेहरा मात्र निर्विकार होता. जणू हा खेळ तिला माहितीच नाही ! मी तिच्याकडे बरच वेळ रोखून पाहीलं..पण ती ढिम्म ! काहीच हालचाल नाही. किंवा कालच्यासारखे छातीच्या शिखरांचे दूरदर्शन नाही. मी काही वेळ वाट बघितली. मग वैतागून उठलो. ती मात्र आईशी बोलतच बसली होती. मी दारात आलो व मागे वळून पाहिले. कॉटवर आई व ती समोरासमोर बसलेल्या होत्या. आईची पाठ दाराकडे होती. त्याचा फायदा घेण्याचे मी ठरवले आणि दारातून मागे वळून पाहताना मी माझा हात प्यांटच्या झिपच्या भागावर ठेवला व वरून हात घासल्यासारखा केला. जणू काही नंदाकडे बघून मुठ मारतोय अथवा लवडा घासतोय असा ! मला कल्पनाही नवह्ती कि माझ्या या कृत्याचे असे परिणाम होतील. नंदाने बोलता बोलता डोळे विस्फारले व माझ्याकडे बघतच राहिली. आईच्या लक्षात येईल हे हेरून मी लगेच सटकलो. मागे काय झाले माहिती नाही. ‘ साली, मला खेळवते काय ? मी पण असले खेळ खेळण्यात तुझा बाप आहे म्हटलं ! या असल्या खेळात आपण शाळेत असतानाच मास्टरी मिळवली आहे. तुझे नशीब समज, काल आणि आज आई होती व तू आमच्या घरात होतीस..एकटी भेटली असतीस तर पार कुटून काढली असती तुला !’ असे मनात नाना विचार आणत मी बाहेर फिरत होतो. गावाकडे सौंदर्याचे निरनिराळे नमुने दिसत असले तरी एक तोटा असतो. तो म्हणजे मुद्दाम अंगचटीला जाता येत नाही. त्याशिवाय नुसत्या कपड्यांवर पाहून समाधान होत नाही पण विना कपड्यांचे देह किंवा कमी कपड्यांचे देह शहरात जसे बघायला मिळतात तसे गावाकडे बघायला मिळणे मुश्कील ! कालच्यासारखाच मी संध्याकाळी घरी परत येऊ लागलो. नंदा कालच्यासारखीच दारात बसलेली होती. पण यावेळी मात्र मी कसलीच अपेक्षा मनाशी बाळगली नव्हती. त्यामुळे एकप्रकारे निर्धास्त होऊन व ताठ मानेने मी निघालो होतो. तिच्या घरासमोरून जात असताना अचानक आवाज आला, ” आमच्या घरी यायचं नाही अशी शपथ घेतलीया वाटतं !” या उद्गारांनी मी थबकलो. नंदाचाच आवाज होता. मी तिच्याकडे पाहीलं. ती आता दाराला टेकून उंबऱ्याच्या आत उभी होती. मी तिच्याकडे पाहीलं, कालचेच मिश्कील व खट्याळ भाव चर्येवर होते. पण मी त्याला भुललो नाही. ” असं काही नाही. पण बोलवल्याशिवाय उगाच का जायचं दुसऱ्यांच्या घरी !” मी उत्तरलो. तशी जराशी हसत ती म्हणाली, ” तर ..तर..म्हणे दुसऱ्यांच्या घरी ! इतकं काय आम्ही परकं आहोत ? “यावर मी काय बोलणार ? माझाय्ही नकळत माझी पावलं तिच्या घराकडे वळली. मी येत आहे हे पाहताच ती आत गेली. मी तिच्यापाठोपाठ आत गेलो. घराची रचना साधी अशीच होती. बाहेर हॉल असला तरी एक कॉट होती. बहुतेक सासरा इथे झोपत असावा. आत जाताना उजव्या बाजूला बेडरूम होती तर एकदम पुढे सरळ किचन. कॉटवर बसल्यावर किचन दिसत होतेच. हॉलमध्ये एकही खिडकी मात्र नव्हती. त्यामुळे संध्याकाळ झाल्यावर लाईट शिवाय वावरणे तसे कठीणच ! मी आपला कॉटवर जाऊन बसलो. ती यावेळी किचनमध्ये होती. ती आत gas पेटवत होती. काही क्षण गेले व एक पद्धत म्हणून ती पाण्याचा ग्लास घेऊन बाहेर आली व माझ्याकडे तो दिला. खरेतर पाण्याची मला अजिबात गरज नव्हती पण औपचारिक संस्कारांना आपण किती बांधलेले असतो ते आपल्याच लक्षात येत नाही. गरज नसताना मी पाण्याने भरलेला ग्लास हाती घेतला. अर्थात ग्लास हाती घेताना – देताना स्पर्श होणार हे गृहीत धरलेले असतेच..पण का कुणास ठाऊक..तिच्याही हातून ग्लास सुटेना व मी सुद्धा काही जोर न लावता ग्लासला नुसता हात लावला होता..प्रत्यक्षात माझी बोटे होती तिच्या बोटांवर..जराशी पकड बसली…..” आह ..!”कसलेही कारण नसताना व काहीही नसताना तिने हा हुंकार दिला ! वास्तविक ३ मुलांची आई, रोज नवऱ्याचा लवडा खात असलेली हि बाई असल्या स्पर्शाने रोमांचित होणे शक्य नाही. बहुतेक मला तापवण्याची ती क्रिया असावी. पण हे मला तेव्हा उमगले नाही ! तिच्या त्या हुंकाराने मी भारावलो. ‘ आपल्यात काहीतरी जादू आहे..आपल्या स्पर्शात..म्हणून ती ओमंचित झाली..शहारली…’ वास्तविक ती खरा तर मी शहारलो होतो ! स्त्रियांचा स्पर्श मला काही नवीन नव्हता पण जेव्हा आपण धाडसी वृत्तीने एखाद्या स्त्रीला स्पर्श करतो ती भावना काही वेगळीच असते. तिनेच आपला हात अलगद सोडवला व ती आत गेली. तिच्या पाठमोऱ्या देहाकडे हावरटपणे मी बघत होतो. तिच्या नितंबाची ती मोहक हालचाल पाहताना माझ्या लवड्यात चांगलीच खळबळ माजली होती. मांड्यांच्या मध्ये त्याला मी दाबून बसलो होतो. वास्तविक आमचा गेम उघडउघड चालला होता पण का कोण जाणे..इतक्यात आपण जास्त पुढे जाऊ नये असेच मला वाटत होते. काही वेळ गेला. तिने चहा ठेवला होता ते वासावरून मी समजून गेलो. ” जास्त गोड चहा चालेल का ? ” ” चालेल !”, ” बिनदुधाचा चहा चालतो का ? आमच्यात दूध नाही. दूध संपले आहे.” अशी आमची प्रश्नोत्तरे हॉल टू किचन अशी चालू होती. तिच्या शेवटच्या प्रश्नावर मी उत्तर देणार होतो, ‘ बिनदुधाचा चालेल कि…तू फक्त ये इकडे त्यात कुठून कसं दूध टाकायचं ते मी बघतो…….’ पण बोलण्याचे धैर्य झालं नाही. फक्त ” हो..चालेल !” इतकेच बोलून गप्प बसलो. काही वेळाने कपबशीची खुडबुड झाली व दोन हातांत तों कपबश्या घेऊन ती आली. बाहेर येताना तिच्या तोंडावर तेच हास्य होतं. त्याचा उलगडा मला काही होत नव्हतं. ” तसं आमच्यात रोज दूध असतं पण आज तुला मात्र मिळालं नाही. तेव्हा आज बिनदुधाचा घे ..चहा !” माझ्याकडे कपबशी देता देता ती बोलली. कपबशी घेत असताना मी कपात अजिबात बघितलं नव्हतं. माझं सर्व लक्ष तिच्या चेहऱ्याकडे, छातीकडे व मांड्यांच्या मध्येच होतं. ती बोली तेव्हा काहीतरी बोलायचं म्हणून मी तोंड उघडलं, ” तुमचं दूध कसं संपल ?…” अन मी जीभ चावली. डोक्यात सारखा तिचाच विचार व तिच्या कल्पना असल्याने मी पटकन बोलून गेलो. आणि बोलून गेल्यावर माझ्या लक्षात बोलण्यातील चूक आली पण बाण सुटला होता ! तिच्या चर्येवर आश्चर्याचे भाव होते. वास्तविक मी गडबडून जायला पाहिजे होतं पण ती गडबडली. गडबडीने माझ्याकडे कपबशी देऊन ती बाजूला कॉटवर बसली. ती काही बोलली नाही. ‘ झाक मारली अन तोंडाचे गटार खोलले ‘ असे मी स्वतःला बोलू लागलो. यावेळी कपात पाहीलं तर चहा दुधाचाच होता ! ती माझी फिरकी घेत होती तर..पण नकळतपणे मी तिचीच फिरकी घेऊन बसलो होतो. कसाबसा जिभेला चटका बसत असतानाही तो चहा मी घटाघटा पिऊन टाकला. ती मात्र सावकाशपणे बशीत चहा ओतून त्यावर फुंकर मारत पीत होती. फुंकर मारताना होणारी तिची ओठांची हालचाल पाहून, आपल्या लवड्याला तिचे ओठ असेच टेकले तर ….अशी कल्पना मनात आली आणि लवडा पुन्हा उसळ्या मारू लागला. मी गडबडीने चहा संपवला व कपबशी बाजूला ठेवली. खरे तर आता उठून जाणे श्रेयस्कर होते पण मला तिच्यासमोर उठणे अवघड वाटत होते. कारण, माझ्या प्यांटमधला बांबू किती ताठला आहे हे तिच्या लगेच ध्यानी आले असते. शर्ट तुम्ही प्यांटच्या आत इन केला कि असा प्रॉब्लेम होतोच ! काही वेळाने तिचा चहा संपला व दोन्ही कपबश्या घेऊन ती उठली. ” कसा वाटला..आमच्या घरचा बिनदुधाचा चहा ?” तिने आत जाता जाता विचारले. मी फक्त हसून मान डोलावली. तोंड उघडल्यावर भलतेच काही तरी बाहेर पडेल या भीतीने ! ती कुल्ले मटकावत आत गेली. तिच्या डौलदार चालीने आता लवडा पिसाटून गेला. मी झटकन उठलो व पळतच घरी आलो आणि तडक बाथरूम गाठले. हस्तमैथुन हे किती मोठे वरदान आहे हे अशावेळी मनाला पटून जाते पण बघायचं कसं ? थोडा विचार केला व पावलांचा फारसा आवाज न करता मी पुढे निघालो व काही अंतर कापल्यावर रस्त्याच्या डाव्या बाजूला खाली उतरलो व त्या आवाजाच्या दिशेने निधालो. जपून पाय टाकत मी पुढे आलो. बागेचे कुंपण लागले. त्या कुंपणाला लागून पेरू व डाळींब होते. त्या झाडांच्या पुढे काही अंतरावर मला पुढचे चित्र दिसले…झाडांची पाने व फांद्या आडव्या येत असल्याने क्लियर काही दिसत नव्हते पण जवळपास उतारवयाला लागलेला एक म्हातारा व त्याच्याच वयाची बाई यांची झटापट चालली होती. म्हातारा बहुतेक बागेचा रखवालदार किंवा मालक असेल व ती बाई तर ओळखीची होती. ओळखीची म्हणजे रोजगारावर काम करणारी होती. आमच्याही शेतात ती अनेकदा काम करायला आलेली मी पाहिलं होतं. ती खाली झोपली होती. म्हातारा तिच्यावर होता. तिचे पाय गुडघ्यात वाकून पोटाशी आले होते. अंगावरील लुगडे कमरेच्या वर होते. तिच्या काळ्या पण जाड पायंचा विळखा म्हाताऱ्याच्या ढुंगणावर होता. म्हातारा सगळा जोर लावून आपली कंबर हलवत होता. बराच वेळ झटापट करून अखेर म्हातारा गळाला. पाणी सुटले तसा बाजूला कलंडला. म्हातारा बाजूला होताच ती बाई चटकन उठली. आपले लुगडे सावले. तोवर म्हातारा जरा हुशार झाला होता. त्याने उठून उभा राहून आपल्या धोतराला कंबरेभोवती गुंडाळले व बाजूलाच पडलेला सदरा उचलून त्यातील काही पैसे काढले व म्हातारीच्या हातात कोंबले. म्हातारीने ते घेतले व चटचट पाय उचलत ती गावच्या दिशेने निघाली. रिकामा झालेला म्हातारा शिट्टी वाजवत बागेतून पुढे गेला. त्या बाईचा किंवा म्हाताऱ्याचा पाठलाग करण्याची माझी इच्छा नव्हती. ते निघून गेल्यावर मी रस्ता धरला. म्हातारीला बघून मी काही चेकाळ्लो वगैरे नाही किंवा तिला पकडून झवायची मला इच्छाही झाली नाही पण…पण..त्या हुंकारांनी व त्या झवाझवीने माझी वासना मात्र उफाळली होती. मनात नंदाचे विचार आणखीन बळावले होते. तिच्या आठवणीने मी एकप्रकारे पेटून उठलो. झपझप पाय टाकत मी गावात कधी आलो ते समजलेच नाही. यावेळी पूर्ण अंधार पडला होता. घड्याळ पाहिलं तर त्यात साडेसात वाजून गेले होते. घरातील सगळे वाट बघत असतील म्हणून मी घराच्या दिशेने वेगाने निघालो. वाटेत नंदाचे घर लागलेच …मी चोर नजरेने पाहिले…ती दारात नव्हती. थोडे वाईट वाटले. गेले दोन दिवस तिची एकप्रकारे सवय झाली होती..त्यामुळे थोडे वैषम्य वाटून गेले. घरी गेलो. अपेक्षेनुसार सर्व माझीच वाट बघत होते. शेतात किंवा विहिरीकडे गेलो होतो असे सांगण्यात काही अर्थ नव्हता. होतो गावात असे म्हणून वेळ मारून नेली. चहापाणी करून परत घरातून बाहेर पडलो. मुद्दाम हळूहळू चालत नंदाच्या घरासमोरून निघालो. यावेळी तरी ती असेल अशी अपेक्षा होती आणि …” आज बारा चुकवून गेलास ?” तिचा आवाज कानी पडला. अपेक्षित असले तरी अनपेक्षित असेच होते ! मी जरा दचकलो आणि वळलो. ती दारात उभी होती. काही ना बोलता मी तिच्याकडे गेलो व दाराच्या बाहेर उभा राहिलो. ” नाही म्हटलं, आज बरा चुकवून घरी गेलास ! आला नाहीस, कालच्यासारखा …..बिनदुधाचा चहा प्यायला !” डोळे मिचकावत व शब्दांवर जोर देत ती बोलत होती. त्या ठसक्यातील बोलण्याने व तिच्या दर्शनाने मांड्यंत खळबळ माजात होतीच. ” नाही, आज जरा घरी जायला उशीर झाला. आत्ताच घरी आलो चहा घेतला व जरा बाहेर फिरून यावं म्हणून बाहेर पडलो !” मी उत्तर दिले. ” खोटं ! ” बोलण्यात तोच ठसका. ” मला नाही दिसलास ते ? मी इथेच होती कि ..!” ती म्हणाली. ” नाही, मी मघाशी पाहिलं. पण तुम्ही दिसला नाहीत.” मी अभावितपणे बोलून गेलो. तशी ती हसली. ‘ हात तिच्या मायला! कशाला आपण बोललो ? आता ती जास्तच चेकाळेल !’ मी मनात म्हटलं. ” आता चहा घेतला आहे तर मग..चहा राहू दे. आज जेवायला ये.” तिच्या बोलण्यातून काही धागा लागतोय का हे मी बघत होतो पण ती सापडत नव्हती. ” जेवायला नाही जमणार. बसायला येईन कि ……तुमच्यात..!” शेवटच्या शब्दात ‘ तुमच्या ‘ हे स्पष्ट उच्चारून ‘ त ‘ चा उच्चार मी अस्पष्ट केला. याचा अर्थ ती समजून गेली. कारण ती जरा हसली व आत वळली. ‘ वळताना तिने मला नजरेने आत यायचा इशारा केला का ?’ हा प्रशन मला पडला. काही क्षण गेले.’ वळून आंत जाताना तिच्या डोळ्यांच्या पापण्या फडफडल्या होत्या पण याचा नेमका अर्थ काय ? जाऊ दे अर्थ, घरात जाऊन बघू तरी ‘ असा विचार करून मी आत शिरलो. मी घरात येईन किंवा नाही याबद्दल नंदा देखील थोडी साशंक होती. ती यावेळी किचनमध्ये काहीतरी खुडबुड करत होती. मी तडक किचनमध्ये गेलो दाराच्या चौकटीला टेकून उभा राहिलो. ती किचनच्या कट्ट्याला टेकून पाठमोरी उभी होती. माझी वखवखलेली नजर तिच्या पार्श्वभागावर होती. ‘ निर्वस्त्र असे तिचे नितंब कसे दिसत असेल ?’ असा विचार मनात डोकावला व खाली जरा हालचाल झाली. प्यांटमध्ये लवडा चुळबुळ करत होता पण आज लपवाछपवी करायची नाही असेच मी ठरवले होते. त्यामुळे लवडा उठू दे, तिला दिसू दे पण आपण आता माघार घ्यायची नाही हा माझा निर्धार बनला होता. तिचे काम आपले चालूच होते. कदाचित माझी नजर तिच्या पाठमोऱ्या देहावर फिरत आहे याची तिला जाणीव असावी. बायकांना काय आणि पुरुषांना काय..कोणी आपल्याकडे रोखून बघत आहे हे सहज समजते म्हणा ! नंदाचे देखील तेच झाले. किंबहुना मी तिला बगःवे अशीही तिची अपेक्षा असावी ! काही क्षण गेले. ती म्हणाली, ” मी जेवण करते तोवर बाहेर बसून टीव्ही बघणार असलास तर बघ !” असे काही ती सुचवेल याची मला अपेक्षा अजिबात नव्हती. त्यामुळे मी आधी जरा गोंधळलो. म्हणजे मला पटकन असे उत्तर सुचलेच नाही. ” मी काय म्हणते ? कधी कधी माणसान बोलण्याक्डेही लक्ष द्यावं म्हणलं !” बाकी काही का असेना नंदा बोलण्यात मस्त चाप्टर होती. मी आता जरा सावरलो होतो. ” एकटाच टीव्ही बघत काय हलवू ?” बोलताना ‘ काय ‘ हा शब्द मी जरा अस्पष्टसा उच्चारला. मला आता तिची प्रतिक्रिया आजमवायची होती. माझे शब्द कानी पडताच ती जरा चमकली. भाकरीचे पीठ मळत ती कट्ट्याजवळ उभी होती. पीठ मिळण्याची तिची हालचाल बंद झाली. काहीच क्षण गेले व मागे वळून तिने बघितले. चर्येवर अविश्वास व खट्याळ हास्याचे संमिश्र भाव होते. ” मग लग्न करून टाक ! म्हणजे एकट्याने हलवत बसायला नको …पाय !” शेवटचा शब्द तिने किंचित पॉज घेऊन उच्चारला. बस्स ! मला इतकेच पाहिजे होते. नंदा कुठपर्यंत साथ देईल याची मला आधी शंकाच होती पण तिच्या या उत्तरावरून मी समजून चुकलो कि, नंदही आता उत्सुक झाली आहे. या खेळाचा शेवट आता अंथरुणात होणार हे नक्कीच ! पुढाकार कोणी घ्यायचा हाच एक मोठा प्रॉब्लेम होता. अखेर मी मनाशी निर्णय घेतला.
Reply
07-07-2020, 01:59 AM,
#3
RE: Marathi Sex Stories नंदा काकी
Marathi Sex Stories नंदा काकी 3

‘ स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ‘ हि म्हण मला आठवली. आता मलाच पुढाकार घेणे भाग होते. हातावरील घड्याळात पाहिलं, आठ – साडे आठ वाजून गेले होते. काही वेळातच तिच्या घरातील मेंबर येऊन टपकण्याची वेळ झाली होती. अशा स्थितीत हाती आलेली संधी सोडण्यात काही अर्ह नव्हता. हृदयाची धडधड वाढत चालली होती. एका अनामिक आणि सर्वस्वी परक्या अशा अनुभव विश्वात मी प्रवेश करत होतो. अजूनही नंदाच्या प्रतिसादाविषयी मनात साशंकता होतीच पण …पण आता माघार घेण्यात अर्थ नव्हता. कारण खाली नळासारखा असलेला लवडा तुतारीच्या आकारात आला होता. नंदा अजून पाठमोरीच होती. भाकरी थापत ती gas वर भाजत उभी होती. मी पुढंच पाउल उचललं ! साधारण १०-१२ पावलांवरच मी तिच्याजवळ जाऊन पोहोचलो. तिच्या पाठीशी उभा राहिलो. मी जवळ आल्याची चाहूल तिला लागली. ती स्तब्ध अशी उभी राहिली. मी काय करतोय याची उत्सुकता तिला असावी. तिच्याहून अधिक मला ती होती ! कारण मलाच आम्हिती नव्हते मी काय करणार आहे ते !! मी एकदम जवळ गेलो…आणि…..आणि तिच्या कमरेला हात घातला व तिला घट्ट अशी मिठी मारली आणि ओठ तिच्या मानेवर टेकवले ! ” आह…आआं..आ.” तिच्या गळ्यातून चित्कार बाहेर पडले. त्यामुळे माझी हिंमत वाढली व हातांचा विळखा जरा सैल करून मी जरा कमरेत वाकलो व तिच्या नितंबाच्या बरोबर मध्यावर येईल अशी कंबर करून पुन्हा तिला जवळ ओढली आणि लवडा तिच्या पार्श्वभागावर जोरात दाबला आणि जरासा घासला….त्याचवेळी माझे ओठ तिच्या पाठीवर, मानेवर फिरत होते..तिचा श्वास वाढला होता..माझाही वाढला होता….माझ्या सर्वांगातून एक वेगळीच चमक निघत होती….लवडा तर असा पेटला होता कि त्या तिथेच नग्न होऊन तिला अंगाखाली कुस्करावी असे मला वाटत होते….पण…पण ती भानावर आली ! पीठाने भरलेल्या हाताने तिने माझे हात पकडले..यावेळी माझा डावा हात त्चीहाय पोटावरून फिरत तिच्या साडीच्या निऱ्यात घुसला होता….तिथून तो परकरच्या आत घुसून तिच्या चड्डीत घालायचा माझा विचार होता..माझा उजवा हात साडीवरून तिच्या जांघेमधून फिरत होता..तिच्या भरीव व घट्ट मांड्या मी कुरवाळत होतो. तिच्या नितंबाला धडका मारत माझा लवडा आली ताकद तिला दाखवत होता.. ! एकप्रकारे सर्व बाजूंनी मी तिला वासनेचा विळखा घातला होता. आता अशा स्थितीत मला प्रतिसाद देणे किंवा विरोध करणे हेच दोन पर्याय तिच्याकडे होते ..पण ..पण ती विरोध करू शकली नाही. याचे कारण माझे पौरुषत्व हेच होते असे नाही तर तिलाही माझी चव चाखायची होती ! तिच्या मांड्यांच्या मध्ये फिरणारा माझा उजवा हात व तिच्या साडीत शिरणारा माझा उजवा हात घट्ट धरून काप्त्या स्वरात ती म्हणाली,” आज नको..आत्ता नको…!” तिच्या आवाजातील kanp..आव्हान..आर्तता इ. भावना स्पष्टपणे जाणवत होत्या. परिस्थितीची नाजूकता मलाही समजत होती पण लवड्याचे काय ? तेव्हा नुसतेच हुंकार भारत व तिच्या मानेवर ओठ फिरवत मी तिच्या नितंबाला लंड घासत होतो. ती मात्र ” आं..आ..स…स्स्सोड..ना रे..आई .!” मधेयचं जरा ती चित्कारली. कारण माझ्या दातांनी आपले निशाण तिच्या मानेवर उमटवले…! ती मला मागे ढकलू लागली पण तिला मी घट्ट धरली व कानाच्या पाळीला चावत म्हणालो, ” थोडा वेळ अशीच थांब…जाम पेटला आहे त्याला रिकामा होऊ दे..नाहीतर रात्रभर मला झोप लागायची नाही ..!! ती काही बोलली नाही पण तिचा वेगाने होणारा श्वास व उरांची हालचाल पाहता ती पण आता पाघळत आहे हे दिसत होते. काही क्षण गेले आणि मग..लंडातून लाव्हारस जणू बाहेर पडल्यासारखे झाले…पाणी इतके सुटले होते कि माझी अंडरप्यांट, प्यांट पार करून तिच्या साडीला देखील डाग लागला. लवडा रिकामा होताच माझी मिठी सैल झाली. तशी ती समजून गेली कि मी आता शांत झालो आहे. काही वेळ त्याच अवस्थेत आम्ही उभे राहिलो. अचानक माझ्या हाताला झटका देऊन ती वेगाने बेडरूममध्ये पळाली. काही समजायच्या आत तिने बेडरूमचे दारही लावले. मग मी तव्यावर करपलेली भाकरी बघत उभा राहिलो. कोणीतरी अचानक येईल या धास्तीने मी ती भाकरी तव्यावरून काढून बाजूला कट्ट्यावर ठेवली. करपलेली भाकरी कोण खाणार म्हणा ! नंदा जाऊन बारच वेळ झाला होता. ती बाहेर यायची काही चिन्हे दिसेनात तेव्हा मी gas बंद केला व बाहेर हॉलजवळ आलो. जरा वेळ तिथेच उभा राहिलो. अजूनही ती बाहेर येईना तसा मी घाबरलो. ‘ अरे हि आता बाहेर का येईना ? आत्ताच हिच्या गांडीला घासला म्हणून चिडली कि काय ? भडव्या आजची रात्र हाताने लवडा शांत केला असतास तर तुझ काय जाणार होतं का ?तिच्या गांडीलाच घासायला गेलास ते ? मार लेका..आता कसली ती झावायला मिळते ?’ मी मनात स्वतःलाच बडबडत होतो. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतल्यासारखे झाले होते. माझ्या सुखाचा शत्रू मीच बनलो होतो. जसजसा वेळ वाढत चालला तसतसा मी जास्तच अधीर होत गेलो. इतक्यात दरवाजा उघडल्याचा आवाज आला. मी अक्षरशः पळतच तिच्याकडे गेलो. पाहतो तर ती दारात उभी होती. चेहरा जरासा दमल्यासारखा वाटत होता पण तोंडावर तेच सेक्सी स्माईल होते ! ते हास्य पाहून मी जरा शांत झालो. ” काय करत होतीस तू ?” मी तिला विचारले. आता नुकताच जो आमचा अल्प शरीरसंबंध झाला त्यामुळे तिला अहो जाहो करण्यात काही अर्थ नव्हता. ” काही नाही !” ती सहज स्वरात उद्गारली. ” मग दार का लावून घेतलेस ?” मी अधीरतेने बोललो. ” हाश्ह्ह..!” तिने फक्त एक निःश्वास टाकला व मला बाजूला करून ती किचनमध्ये गेली. मी तिच्या पाथोपात होतोच. gas पेटवत ती म्हणाली, ” तुझं आपलं ठीक आहे रे…तू घासून शांत केलास पण माझं काय ?” माझ्याकडे न पाहताच ती बोलली. माझी ट्यूब पेटली. दार लावून हि आतमध्ये बोटे घालत बसली होती तर ! तिच्याजवळ जात मी हलक्या स्वरात बोललो, ” कशाला उगाच त्रास घ्यायचास ? मला सांगायचं …!” “काय ?’ मला पूर्ण बोलू न देता ती म्हणाली, ” काही नाही …..तू जे केलंस तेच मी केलं असतं पण…!” मी मध्येच थांबलो. ” पण काय ?” ती पटकन बोलली व तिने जीभ चावली. मी काय बोलणार याची तिला कल्पना तोवर आलेली होतीच. त्यामुळे मी पुढे काही बोललो नाही. आता जास्त वेळ तिथे थांबणे योग्य नव्हते पण तवा गरम झालेला असताना आपली पोळी भाजून घेण्याची तीच वेळ होती. मी तिच्या निकट जाऊ लागलो तशी अंग चोरत ती म्हणाली, ” अंह..आता नको…कोणी तरी येईल आता !!” ” मग कधी ?” मी आतुरतेने विचारले.” ” तू उद्या २ नंतर ये ! मी घरात एकटीच असते..पण..पण पुढच्या बाजूने येऊ नकोस. मागच्या बाजूने ये !” तिच्या शब्दांचा अर्थ मला लागला. मी फक्त हसलो व म्हटलं,” ठीक आहे. दुपारी येतो..पण…!” “आता आणखी कसला पण ?” तिने जरा त्रासिकपणे विचारले. ” काही नाही..आजची रात्र आणि उद्याची सकाळ घालवायची आहे तेव्हा..तेव्हा..जरा तोंड गोड केलं असतंस तर..!” मी सहज बोलून गेलो. तशी ती लटक्या रागाने म्हणाली, ” आता आणखी काय मिळणार नाही ! मघाशीच घ्यायचं ते घेतलंस कि !” मी काही बोललो नाही. बाहेर आलो. घरातून बाहेर पडलो. आता उद्याची वाट बघत बसने यापलीकडे हाती काही नव्हते ! कशीबशी रात्र गेली. सकाळ झाली. दुपार होत आली. जेवण होऊन हातवार पाणी पडले नाही तोच माझी पावलं गह्रातून बाहेर पडली. गावात जायचा रस्ता पकडून मी पुढे गेलो. जाताना नंदाच्या घरावर नजर गेलीच. घराचा दरवाजा बंद होता. नंदाने कालच मला मागून यायला सांगितले होते. त्यासाठी आता काही अंतर पुढे जाणे भाग होते. शेजारी घर असेल आणि शेजारीण आवडत असेल तर तिला अंगाखाली घ्यायला गावाला वळसा मारवाच लागतो ! काही अंतर चालून गेल्यावर उजव्या हातच्या बोळात मी शिरलो. बोळाच्या तोंडाला व दोन्ही बाजूला काही घरे होती. ती पार केल्यावर गावचा बाहेरचा भाग सुरु झाला. तो रस्ता तुडवत गेलो. उन्हाची रणरण होतीच पण लवकरच नंदा अंगाखाली येणार या कल्पनेसमोर ती रणरण काहीच नव्हती ! पुढे गेल्यावर परत उजव्या बाजूला वळलो. काही अंतर चालून गेल्यावर नंदाचे घर आले. तिथे घराच्या मागच्या बाजूला काही अंतरावर संडास बांधलेले होते. संडास व घर यांच्या मध्ये काही फुटांचे अंतर होते. संडासात जायचं असेल तर किचनमध्ये एक दरवाजा बनवला होता. त्या दारातून संडासात जायची वाट जात होती. तो दरवाजा देखील मस्तपैकी बंदिस्त असा केला होता. बाहेरून लोखंडी ग्रील व आत लाकडी दरवाजा अशी ती सिस्टीम होती. संडासच्या बाजूने मी पुढे गेलो. अपेक्षेप्रामाणे ग्रील उघडी होती पण दरवाजा बंद होता. मला वाटलं दार नुसतं लोटलं असेल …म्हणून दार ढकलायचा मी प्रयत्न केला पण …! दाराला आतून कडी होती. मी दारावर हलक्या हाताने थाप मारली. प्रथम पावलांचा आवाज ऐकू आला…मग बांगड्यांची किणकिण आणि कडीला हात घात लागल्याचा आवाज आला व पाठोपाठ दरवाजा उघडला गेला. दरवाजा उघडून ती मागे सरकली व बेडरूमकडे गेली. मी आत शिरलो. प्रथम दार लावून कडी घातली आणि तडक बेडरूमकडे निघालो. अंगात कामवासना जाम उफाळली होती. चालत चालत अंगातील कपडे काढत मी बेडरूममध्ये पोहोचलो तेव्हा अंगावर फक्त अंडरप्यांट होती. ती कॉटवर नुसत्या परकर व ब्लाउजमध्ये बसलेली होती. तिला तशी पाहताच मघापासून बाळगलेला संयम सुटला. तसाच जाऊन तिच्यावर तुटून पडलो. तिला मिठीत घेऊन गादीवर झोपलो. तिच्या पाठीवरून, नितंबावरून हात फिरवत मी तिच्या ओठांची, गालांची, कपाळाची वेड्यासारखी चुंबने घेत होतो. परकरवरून तिचे नितंब कुरवाळताना मझ्या लक्षात आले कि तिने आत काहीच घातले नाही..तसा मी आणखीन चेकाळलो. तिला छातीशी घट्ट धरत मी उताणा झोपलो..ती माझ्यावर आली..माझ्या धसमुसळेपणाने तिचे स्तन चांगलेच माझ्या छातीवर घुसळून निघाले होते..ती देखील आवेगाने मला साथ देत होती..तिचेही हात माझ्या देहावर फिरत होते…तिचे ओठ माझ्या गळयाभोवती फिरत होते….इकडे मला आता दम धरवेना..एका झटक्यात तिला बाजूला केली…आणि अंडरप्यांट काढून टाकली…लवडा चांगलाच ताठला होता..तोंडाला पाणीही सुटलेले होते….मी तिच्याकडे पाहिले..तिने परकर वर करून मांड्या फाकवल्या…खूप दिवसांची इच्छा आज पूर्ण होणार अशी चिन्हे होती…त्यामुळे तिच्या योनीचे दर्शन घेण्याच्या मनःस्थितीत मी नव्हतो…म्हणूनच तिच्या योनीचे दर्शन घडताच मी आवेगाने पुढे गेलो…. तिच्या मांड्यांच्या मध्ये आलो…तिच्या कंबरेला हात घालून तिची कंबर जरा उचलली..केसांचं जंगलातून तिच्या पुच्चीचे भोक पाहिले ..माझ्या प्रत्येक हस्तस्पर्शाने ती झटके मारत होती..विव्हळत होती…पण इअकडे माझाच लवडा फुटायला झाला असल्याने तिच्याकडे माझे अजिबात लक्ष नव्हते…हवी तो पोजिशन जमताच मी उजव्या हाताने लवडा पकडला व तिच्या पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला…आधीच तिच्याही पुच्चीत जाम वळवळ झालेली होती..पाणीही सुटले होते ..त्याशिवाय आजवर भरपूर संभोग केल्याने तिची योनी बरीच सैल झालेली होती. त्यामुळे मला फार जोर लावावा लागलाच नाही..पटकन लवडा आत घुसला..तिच्या योनीच्या उबदार स्पर्शाने मी आता जाम पेटलो..तसाच तिचं अंगावर ओणवा झालो व कंबर हलवू लागलो..तिने देखील आपल्या पायांची कैची माझ्या कमरेभावती मारून मला अंगावर ओढून घ्यायला आरंभ केला…काही क्षण उलटतात तोच माझ्या अंगातील जोर निघून गेला…एकदम संभोगाला सुरवात झाल्याने व जाम उत्तेजित असल्याने मी लगेच पाणी सोडून दिले होते…..त्यामुळे काहीसा मी नर्व्हस झालो..माझ्या मिठीचा विळखा जरा सैलावला..पण नंदा ! ती अनुभवी होती..तिने मग पुढाकार घेतला…तिने मला गच्च धरले व एका कुशीवर घेतले…माझा लवडा अजून तिच्या पुच्चीत होता…तिने आपल्या मांड्यांच्या मध्ये चांगलाच त्याला दाबला होता…माझ्या गळ्याची, गालांची चुंबने घेत ती मला तापवू लागली..मध्येच माझ्या कानाच्या पाळीला ती दातांनी दंश करत होती..तिचे हात माझ्या पाठीवरून कमरेवर फिरता होते…परिणामी माझी लवड्यात पुन्हा एकदा ताठरता येऊ लागली….लवडा ताठत असल्याचे लक्षात येताच मी पुन्हा तिला एकदम गच्च आवळली व कुशीवर असताना त्याच पोजमध्ये तिला झवू लागलो…गपागप गपागप फटके मारत होतो…तीही मला तशीच साथ देत होती…मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो…मध्येच मी तिचे कुल्ले चिवळत तिच्या गुदेत बोट घालत होतो..तीदेखील मग तसेच करायची पण..माझे तिथले केस उपटायची !एकूण किती वेळ आम्ही असे एकमेकांना लागलो होतो माहिती नाही ..पण दरम्यान आम्ही अनेकदा गळलो होतो हे मात्र खरे…कधीतरी आम्ही थकलो..किती राउंड झाले होते माहिती नाही….पण आम्ही घामाने पूर्ण भिजलो होतो ….मी तिच्याकडे पाहिले..तिचा चेहरा घाम व माझ्या चाटण्याने ओळ झाला होता…अजूनही तिच्या छातीवर ब्लाउज होता पण ..तिची छाती वेगाने वर खाली होत होती..मांड्यांचा विळखा कधीच सैलावला होता..सर्वांगातून तृप्तीची एक अनुभूती येत होती..आता काही करायची किंवा उठायची देखील इच्छा होत नव्हती तरीही..तरीही..तिच्या छातीकडे लक्ष जाताच तोंडाला परत पाणी सुटले. मी हलक्या हाताने तिच्या ब्लाउजची बटने काढली व छाती मोकळी केली..आज तिने ब्रा घातली नव्हती..माझेही श्रम वाचले..तिच्या पूर्ण वाढलेल्या व ओघळायला आरंभ केलेल्या स्तनांवर मी हात आणि तोंड फिरवू लागलो…तिचे काळे सावले पण घट्ट असलेले उरोज व त्यावरील ते स्तनाग्र आणि त्यांचा तो मधुर असा येणारा गंध मला धुंद करत होता…तिच्या स्तनांना मी चोखू लागलो..तशी ती परत विव्हळू लागली..चित्कारू लागली..माझे मस्तक आपल्या छातीशी दाबू लागली ..मजाह हात पकडून तिच्या मांड्यांच्या मध्ये नेऊ लागली….मी ओळखले बाई परत पेटली आहे ! तरीही मला काही वेळ हवा होताच !! मी माझा हात सोडवला व तिचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीवर लवडा रगडू लागलो…मघापासून सतत गळाल्यामुळे त्याच्यात आता फारसा जोर राहिला नव्हता तरीही तिच्या पुच्चीला रगडून का होईन तो तिला शांत करत होताच…मी कडे तिचे स्तन चोखत ब्लाउज बाजूला केला..मध्येच तिच्या काखेत तोंड घालत होतो..काखेत केस भरपूर होते आणि तिथे साचलेल्या घामाचा दर्प डोक्यात जात होता ..! त्या दर्पाने माझा मरगळून पडलेला लवडा देखील फुरफुरू लागला…मला तो गंध हवाहवासा वाटला..मी तिचे स्तन हाताने कुस्कारात तिची बगल चाटू लागलो..तिचे केस तोंडात घेऊन मध्येच हलकेच उपटू लागलो..माझ्या या कृतीने ने हसायची तर कधी चीत्कारायची ! पण मला आता परवा नव्हती डावी – उजवी करत मी तिच्या दोन्ही बगला साफ केल्या !! लवडा तर आता जाम पेटला होता ..तिचीही पुच्ची पुन्हा एकदा फडफडू लागली होतीच…मग मी तिच्यापासून बाजूला झालो व तिला कॉटचा कोपरा धरून गुडघ्यावर बसायला सांगितले. तसा हा प्रकार तिलाही काही नवीन नव्हता..ती लगेच त्या पोजिशनमध्ये आली..तिचे काळे सावळे नितंब मी पाहिले ..प्रथम त्यावरून हात फिरवला..आणि मग तोंड..ओठ टेकवून जरा दात रुत्वले तशी ती चित्कारली ….मग मी तिची गांड पकडली व जरा कसरत करून तिच्या योनीत मागून लवडा घातला आणि मग मागून तिला झवू लागलो..माझाय्पेक्षा यावेळी ती जोर लावत होती,..वेगाने ती कंबर मागे – पुढे करत होती..तोंडाने चित्रविचित्र आवाज काढत होती..तिचे हेंदकाळणारे स्तन पकडत..हाताने कुस्कारात मी तिला आणखी उत्तेजित करत होतो…मधूनच तिच्या पाठीला चुंबत मी चाटत होतो..तिच्या देहाची चव काही निराळीच होती ! अखेर आमची धडपड काही मिनिटांनी थंडावली ! मी तिच्या पुच्चीत पाणी सोडले तरी काही क्षण मला फटके मारावेच लागले..कारण तिची ओव्हर संपली नव्हती.शेवटी ती देखील तृप्त झाली ! आम्ही थकून एकमेकांच्या शेजारी पडलो…काही वेळ गेला..कधी डोळा लागला माहिती नाही पण जेव्हा जाग आली तेव्हा रात्र पडत आली होती व आम्ही अजून तसेच नग्नावस्थेत एकमेकांना बिलगून पडलो होतो. मी उठलो. तिला उठवलं आणि कपडे घालून गडबडीने घरातून बाहेर निघून गेलो. त्यानंतर अनेकदा आम्ही चोरते का होईना संभोगसुख मनसोक्त लुटले पण त्यात आम्ही एकमेकांच्यात भावनिक पद्धतीने कधीच गुंतलो नाही. त्यामुळे इमोशनली आम्ही तसे निर्विकार राहिलो. तिला लवड्याची तर मला पुच्चीची गरज असल्याने आमचा संबंध तितकाच राहिला.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग २ Marathi Sex Story 0 12,670 08-01-2020, 11:58 AM
Last Post:
  आईला पण तेच पाहिजे होते – भाग १ 0 13,789 07-21-2020, 02:26 PM
Last Post:
  -Marathi sex stories किंग खानची पार्टी 1 3,328 07-07-2020, 01:55 AM
Last Post:
  MARATHI SEX बहिणी से लैंगिका MARATHI SEX STORI 4 5,890 07-07-2020, 01:54 AM
Last Post:
  Marathi sexi stories मंदाकिनी 0 5,734 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  Marathi sexi stories चिकणी पुच्ची 0 5,504 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  marathi chavat katha-पाहुनी मैत्रीण 0 4,234 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  मनीषाची मोठी गांड-Marathi Sex Stories 0 5,800 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  मोठा लंड आणि मोठं सत्य ( खरा अनुभव 0 6,942 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  माफी Marathi sex stori 0 5,418 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:Users browsing this thread: 7 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.


xxnxxressaSexbaba.net Priya bhavani Shankar full HD nangi photoTV.ACTRESS.SAKASHI.TAWAR.NAGA.POTHOसोनाशी के चुचे का फोटोरेशमा की बहकी बूर चुदाईaaliya.bat.sexy.photo.dudu.dikaiye.hindiMa Bete ka sex krte birya muh me playa bdios माँ बेटे का अनौखा रिश्ता sex story completeनिधि दीदी को छुड़वाना सेक्स स्टोरीsadi kadun sexsalwar kurti mein sexy HD mein xxxKiyahot sex bahini bhai vidiyosaumya tandon aka gori mem ki chudai sex storiessasu maa bati sex fuqervadhu anna vinakunda ammanu sex chesina koduku sex storysVDO call kar ke boor aur chuchi dikhane vala xxx bf indiyanAurat ki choochiyo par sdka lagana xnxx video 2 minचाचि कै कैनटम लगा कर चुदाई नागडे सेकसि फोटोmiya xxxvidio2019bom diggi sakshi malik sexbabahatta katta ladiesbf sexiMang.chudhi.bhabhi.hotsexbfsekxmaaHot photos porn Shreya Ghosh pags 37 boobsकची कली की सील तोडी डा जी नेpregnet honeka xxxxxxxxvidiohdkatrrina kaif mutane walexxx videoKahlidaki ki sexy-kahani hindisilla sheety ki nangi chute ki photoSAS SASUR HENDE BFraspuri bhabies ka hot jalwaKareena Kapoor sexstorisexbabaमेरे नंगे जिस्म को सहलाते हुए बोल रही थीमाझी पुदी भावाला दिली Marathi sexstorychut.damdarxxxxSeptikmontag.ru बेटे ने चोदाRandii ko jabradastii ganbang kya sex kahaniछोटी लडकी व लडका school सैक्स विडियों .comREtamanna naudsemels hindisexstoriरंडी सेक्स पेज नंबर 15 घागरे वालीananya pandey xxx naghimehreen hiroin ki saxxnude konkona ranawat sexbaba.comचार आदमियो ने मिलकर रंडी चाची की चुदाई की बेटा विदेश घर में बहु की चुदाईeesha rebba fake nude picsरांड़ बीवीBengali Actress nude fakes theredchut.kaise.marte.hai.kand.ko.gusadte.kaise.he चूच पाकड़ सेकसNamard husband ki samny zid se chudi sex storyjatraa hiroen xxxx पूर्ण hd तस्वीरेंHamaarivasan sex story.comईसमे सव्सी विडियो क्यो नही चलता है। XXXDesi52.com GB road sex worker ander kaMrathi nokara sobt sex vedio xxआआआआह बेटा चोद मुझे और जोर जोर से sexbaba.combollywood actress celina jaitleynude sex.babaxxxxx sex Kali chudkad ldki bde boobsSexxxxxxmmmmmshakshi tanwar sex photos nugiFree Hindi stories muje Malkin ki pad sungna haiआजची मराठी सेक्स स्टोरीjitne Baba Sabke sex wali movieसाया उघार मार घपा घप चोदाईगालिया दे दे चुदती hot mom hindi sex storyKajal agrawal naked photo sexbaba.netहैवानी चुदाइनिकर व झंपर Indian xnxxantarvasna xxx sexhandi kahneyXXNXGANSITAashwriya.ki.sexy.hot.nangi.sexbaba.comसेक्सी इंडियन क्लिपा किस घेते व्हिडिओमम्मी चुदी कुत्ते से चिल्लाई बचाओmoti auntu picsbhabi Kay ROOM say aaaaaah ki awaj aana Hindi mayमोटा मोटा भोसा गांड बोबा फोटोबुर xxxxलालWww.xxnx jhopti me choda chodi.inपंडित ने छोड़ कर मज़ा दिया सेक्स बाबा थ्रेडwwwxxxbf Hindi Paise Ranawwwxxxबुर भैसxxx chote kheca vediochoti si chut ki malai chatiनगीँ कमरxxx sxy veduo paheli bar ki taklifsexpapanetHD desi Bhabhi Ka zabar shudaei Xnxx net comBfxxx. Buda. Dasidehati chori chuppe vali secxमोटे गाङ वाली चरते कीफोटुbas karo ballu so raha maa hai sex storyमां बहेन बहु बुआ आन्टी दीदी भाभी ने खेत में सलवार साड़ी खोलकर पेशाब पिलाया परिवार की सेक्सी कहानियांsexbaba dayaआईचे सोबत पुच्ची मस्ती